LANGUAGE IMMERSION

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

La immersió lingüística consisteix a aprendre una llengua no-nativa fent-la servir com a mitjà de comunicació, és a dir, com a llengua vehicular. L’objectiu principal de la immersió lingüística és promoure el bilingüisme, que no sols millora la capacitat de comunicació sinó també les prestacions cognitives.

Per això, a BRICK | learning space treballem per projectes; busquem temes d’interès per a cada grup i els desenvolupem des de diverses perspectives.

NATURAL APPROACH

ADQUISICIÓ NATURAL DE LA LLENGUA

El natural approach és un mètode que promou l’adquisició de la llengua des d’un enfocament natural. Es prioritza la comunicació i un ambient agradable i sense estrès, en comptes d’enfocar les sessions en l’estudi de la gramàtica conscient i la correcció d’errors. L’objectiu és que l’alumnat se senti còmode i desenvolupi una llengua espontània i natural; aquest output l’assoleix després d’haver estat exposat a prou informació comprensible.

SCAFFOLDING

BASTIDA EDUCATIVA

La bastida educativa promou un aprenentatge més profund. El nom d’aquest concepte prové d’una metàfora: la bastida és el suport temporal, que es va retirant gradualment a mesura que es van assolint estratègies autònomes d’aprenentatge.